Previous
Next

Når kvalitet gjelder!

Brødrene Alseth AS er en av de mest erfarne entreprenør bedrifter i distriktet. Vi kombinerer denne erfaringen med godt kvalifiserte ansatte og en moderne maskinpark. Det gjør oss i stand til å levere alle våre oppdrag med topp kvalitet, til avtalt tid og innenfor avtalt pris.

Samferdselsanlegg

Vegbygging og masseflytting er, og har alltid vært, en av våre spesialiteter. Vi har mer eller mindre kontinuerlig bygd veger så lenge firmaet har eksistert.

Kommunaltekniske anlegg

Vi har lang erfaring på utførelse av vann- og avløpsanlegg. Kompetanseheving og kurs er blitt satset mye på for våre ansatte slik at vi kan gi den kvalitetsmessige utførelsen som er nødvendig.

Vassdrag

Kraftanlegg og sikring av vannveier er et stort arbeidsfelt hos oss. Plastring og fundamentering under vann er to av de fagområdene vi har tilegnet oss spesiell erfaring.

Knuste masser

Vi har grustak i Mårvik, steinbrudd på Lyngflot, og til enhver tid tilgang på knuste masser i Gaustablikkområdet. Vi kan også tilby grovknusing innenfor konkurransedyktige priser.

Sertifikater

Nyheter

Hyttefelt H25

Hyttefelt H25 Byggherre: Gaustatoppen Invest AS Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As Kontraktsum : 17 mill. Ferdigstilles Oktober 2017 Komplette opparbeidelse av infrastruktur for hyttefelt. Dette innebærer

Fortsett å lese

BFK1 – Hyttefelt H25

BFK1 – Hyttefelt H25 Byggherre: Gaustatoppen Fjellhytter AS Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As Kontraktsum : 8 mill. Ferdigstilles Juni 2019 Komplette grunnarbeider for 12 hytter med

Fortsett å lese

EVA02 – Djupetjønn

EVA02 – Djupetjønn Byggherre: Tinn Kommune Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As Kontraktsum : 24 mill. Ferdigstilles November 2018 Etablering av ny råvannsledning på Gaustablikk. Jobben består

Fortsett å lese