BFK1 – Hyttefelt H25

  • Byggherre: Gaustatoppen Fjellhytter AS
  • Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As
  • Kontraktsum : 8 mill.
  • Ferdigstilles Juni 2019

Komplette grunnarbeider for 12 hytter med kjeller. Arbeidene omfatter opparbeidelse av ca. 2500 m2 byggegrop, 100 meter internvei og 200 meter ledningsnett i VA.

I tillegg til dette skal alle kjellere tilbakefylles med drensgunstige masser.