EVA02 - Djupetjønn

  • Byggherre: Tinn Kommune
  • Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As
  • Kontraktsum : 24 mill.
  • Ferdigstilles November 2018

Etablering av ny råvannsledning på Gaustablikk. Jobben består av 750 meter styrt boring med DN318 mm og trekking av DN250 mm PE-ledning.

Videre mottaksgrop og ventilkum ved Djupetjønn, samt 150 meter dykkeledning til ca. 40 meters dybde. Det er også etablert anlegg for minstevannsføring i utløpsbekk for Djupetjønn.

Det er forbrukt ca. 120 m3 betong, hhv for oppstillingsplate til borrigg, forankring av ledning ved påhugg, ventilkum og kum/overbygg for minstevannsføring.

Arbeidene har i stor grad foregått veiløst med bruk av helikopter og etablering av flåte. Det er totalt gjennomført 246 løft med helikopter.