Gaustatoppen Lodge – Hovedanlegg og grunnarbeider for leilighetsbygg

Gaustatoppen Lodge – 01.september 2010

• Byggherre: Gaustatoppen Lodge
• Hovedentreprenør anlegg: Brødrene Alseth
• Hovedentreprenør bygg: A til Å
• Kontraktsum: 10 mill.
• Ferdigstillelse: 2012

Grunnarbeid for 3 leilighetsbygg med til sammen 40 leiligheter på Gaustablikk. Inkl. framføring av hovedanlegg for veg- vann og avløp inkl. bygging av en 30 m lang trebru for å krysse en alpinløype over adkomstvegen. Kontrakten omfatter også grunnarbeid for selve byggene, utført som underentreprise for A til Å.

Previous
Next