GL – Gaustatoppen Lodge, Etappe 2

  • Byggherre: Gaustatoppen Lodge og A til Å
  • Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As
  • Kontraktsum : 4,0 mill.
  • Ferdigstilles Juni 2015

Opparbeidelse av ca. 300 meter hoved –og internveier. Grunnarbeider for 1500 m2 bygningsmasse, samt tilknytning av VA –og kabelanlegg.

Sprengning og masseflytting av ca. 10.000 m3 fast fjell.

Previous
Next