Gunleiksgate, sanering VA

  • Byggherre: Tinn Kommune
  • Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As
  • Kontraktsum : 10,5 mill.
  • Ferdigstilles Juni 2015

Sanering av ca. 600 meter hovedledning for vann –og avløp samt reetablering av bygate (Gunleiksgate og Ligate) på Rjukan.

Kompliserte rørtekniske arbeider med 6 meter dype grøfter og ledningsdimensjoner opp til Ø1000 mm. Kryssing og langsgraving av hovedveg (Fv37) med omfattende planlegging og gjennomføring av arbeidsvarsling og trafikksikring.

Lysregulering med en kjørebane stengt i en periode på ca. 2 mnd. Stenging av Fv37 og skilting av ca. 5 km omkjøringsveg i en 5-dagers periode.

Jobben er i tiltaksklasse 3.

Previous
Next