Hyttefelt H25

  • Byggherre: Gaustatoppen Invest AS
  • Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As
  • Kontraktsum : 17 mill.
  • Ferdigstilles Oktober 2017

Komplette opparbeidelse av infrastruktur for hyttefelt. Dette innebærer ca. 1500 meter veier, 2000 meter VA-anlegg og 2000 meter kabelanlegg.

Det er også to faste konstruksjoner med i kontrakten. Det er bygd en stålkulvert i lengde 50 meter med innvendig høyde 4,5 meter, samt tilbakefylling og etablering av skiløype over denne.

Det er også bygd en skibro i limtre med ca. 25 meter spenn mellom landkarene.