Kongsberg Tomteselskap – Felt KS – A6

• Byggherre: Kongsberg Tomteselskap AS
• Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As
• Kontraktsum : 4,5 mill.
• Ferdigstilles Oktober 2013

Komplette grunnarbeider for 10 hustomter på Gamlegrendåsen Nord i Kongsberg. Anlegget består av 300 meter komplette VA-grøfter,

150 meter vei, 500 m2 natursteinsmurer og samlet ca. 3000 m2 tomteopparbeidelse.

Previous
Next