Lafteråsen Boligfelt, grunnarbeid for 39 eneboliger

  • Byggherre: Block Watne
  • Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As
  • Kontraktsum : ca. 9 mill
  • Oppstart September 2014

Prosjektering og utførelse av grunnarbeider for 39 eneboliger på Lafteråsen i Kongsberg. Grunnarbeider for ca. 9000 m2 bygningsmasse, opparbeidelse av ca. 6000 m2

adkomst og parkering, samt 800 meter komplette VA-grøfter i utførelse som stikkledninger.

Previous
Next