Mesta – Tinnsjovegtunnelene

• Byggherre: Statens Vegvesen
• Hovedentreprenør: Mesta
• Kontraktsum : 7 mill.
• Ferdigstilles oktober 2011

Rehabilitering og frostsikring i tunnelene Jønjiljo og Prestura på Tinnsjøveien. Total lengde 2200 m. Vi utfører opplasting og utkjøring fra tunnelene. Bygging av 4 stk. havarilommer i dagen. Rehabilitering av overvanns- og kabelanlegg. Det skal bygges 2 nye portaler, og her skal vi fylle over disse, inkludert etablering av ca. 300 m2 natursteinsmurer i fronten av portalene.

Previous
Next