Sjøtveit Båthavn

• Byggherre: Sjøtveit båthavn
• Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As
• Kontraktsum : 3 mill.
• Ferdigstilles juni 2013

Prosjektering og bygging av småbåthavn i Tinn Austbygd for ca. 70 båter. Arbeidet omfatter masseflytting av totalt 25.000 m3 gravemasser i det nye havnebassenget, bygging av moloer og plastring av ca. 6.000 m2 molosider. I tillegg omfattet kontrakten bygging av ny adkomstveg og parkering, ca. 150 m  bekkelukking med 600mm rør og bygging av nedkjøringsrampe for sjøsetting av båter.

Previous
Next