Statens Vegvesen – Maristigen Linje 1

• Byggherre: Statens Vegvesen
• Hovedentreprenør: Brødrene Alseth
• Rassikringsentreprise
• Kontraktsum: 10 mill.
• Ca. 1000 m veg
• Masseflytting 50.000 m3
• Sprengning 10.000 m3
• Asfalt 600 tonn
• Sikring med nett 3000 m2
• Fjellbolter 500 stk
• Ferdigstilles september 2011

Fjellsprengning og fjellsikring i meget krevende terreng. Eksisterende veg timestenges med lysregulering. All trafikkavvikling i anleggsperioden er vårt ansvar.

Previous
Next