Tinfos – Middøla Kraftverk

  • Byggherre: Tinfos AS
  • Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As
  • Kontraktsum : 18,5 mill.
  • Ferdigstilles Mai 2015

Betongarbeider for bygging av inntaksdam og kraftstasjon. Sprengning, graving, legging og montering av 2.700 m GUP/STJ-trykkrør med dimensjon Ø900 mm.

Kabelanlegg i lengde 2.700 m for høyspent og styringskabler. Tilpussing og komplettering.

Previous
Next