Hyttefelt H25

Hyttefelt H25 Byggherre: Gaustatoppen Invest AS Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As Kontraktsum : 17 mill. Ferdigstilles Oktober 2017 Komplette opparbeidelse av infrastruktur for hyttefelt. Dette innebærer ca. 1500 meter veier, 2000 meter VA-anlegg og 2000 meter kabelanlegg. Det er også to faste konstruksjoner med i kontrakten. Det er bygd en stålkulvert i lengde 50 meter med […]

BFK1 – Hyttefelt H25

BFK1 – Hyttefelt H25 Byggherre: Gaustatoppen Fjellhytter AS Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As Kontraktsum : 8 mill. Ferdigstilles Juni 2019 Komplette grunnarbeider for 12 hytter med kjeller. Arbeidene omfatter opparbeidelse av ca. 2500 m2 byggegrop, 100 meter internvei og 200 meter ledningsnett i VA. I tillegg til dette skal alle kjellere tilbakefylles med drensgunstige masser.

EVA02 – Djupetjønn

EVA02 – Djupetjønn Byggherre: Tinn Kommune Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As Kontraktsum : 24 mill. Ferdigstilles November 2018 Etablering av ny råvannsledning på Gaustablikk. Jobben består av 750 meter styrt boring med DN318 mm og trekking av DN250 mm PE-ledning. Videre mottaksgrop og ventilkum ved Djupetjønn, samt 150 meter dykkeledning til ca. 40 meters dybde. Det […]

Tomt 74 – Hyttefelt H21

Tomt 74 – Hyttefelt H21 Byggherre: Colombi Eiendom Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As Kontraktsum : ca. 6,0 mill Ferdigstilles September 2015 Komplette grunnarbeider for 18 hytter. Arbeidene omfatter opparbeidelse av ca. 4000 m2 byggegrop, 250 meter internvei og 400 meter ledningsnett i VA. Dette er første parsell i sentrumsområdet av Gaustablikk – Vest, hyttene skal gå […]

Gunleiksgate, sanering VA

Gunleiksgate, sanering VA Byggherre: Tinn Kommune Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As Kontraktsum : 10,5 mill. Ferdigstilles Juni 2015 Sanering av ca. 600 meter hovedledning for vann –og avløp samt reetablering av bygate (Gunleiksgate og Ligate) på Rjukan. Kompliserte rørtekniske arbeider med 6 meter dype grøfter og ledningsdimensjoner opp til Ø1000 mm. Kryssing og langsgraving av hovedveg […]

Lafteråsen Boligfelt, grunnarbeid for 39 eneboliger

Lafteråsen Boligfelt, grunnarbeid for 39 eneboliger Byggherre: Block Watne Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As Kontraktsum : ca. 9 mill Oppstart September 2014 Prosjektering og utførelse av grunnarbeider for 39 eneboliger på Lafteråsen i Kongsberg. Grunnarbeider for ca. 9000 m2 bygningsmasse, opparbeidelse av ca. 6000 m2 adkomst og parkering, samt 800 meter komplette VA-grøfter i utførelse som […]

GL – Gaustatoppen Lodge, Etappe 2

GL – Gaustatoppen Lodge, Etappe 2 Byggherre: Gaustatoppen Lodge og A til Å Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As Kontraktsum : 4,0 mill. Ferdigstilles Juni 2015 Opparbeidelse av ca. 300 meter hoved –og internveier. Grunnarbeider for 1500 m2 bygningsmasse, samt tilknytning av VA –og kabelanlegg. Sprengning og masseflytting av ca. 10.000 m3 fast fjell. Previous Next

Tinfos – Middøla Kraftverk

Tinfos – Middøla Kraftverk Byggherre: Tinfos AS Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As Kontraktsum : 18,5 mill. Ferdigstilles Mai 2015 Betongarbeider for bygging av inntaksdam og kraftstasjon. Sprengning, graving, legging og montering av 2.700 m GUP/STJ-trykkrør med dimensjon Ø900 mm. Kabelanlegg i lengde 2.700 m for høyspent og styringskabler. Tilpussing og komplettering. Previous Next

GMDC – Totalentreprise grunn –og betongarbeider

GMDC – Totalentreprise grunn –og betongarbeider Ferdigstillelsesfristen for grunn og –betongarbeidene til første bygg til GMDC var satt til 24. januar. Fredag 10. januar ble gulvet støpt, 14 dager før fristen! Arbeidene er gjennomført med stor fremdrift og høy kvalitet, i alt har 50 personer vært involvert i prosessen. Samarbeidet med byggherre har vært meget […]

Sjøtveit Båthavn

Sjøtveit Båthavn • Byggherre: Sjøtveit båthavn• Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As• Kontraktsum : 3 mill.• Ferdigstilles juni 2013 Prosjektering og bygging av småbåthavn i Tinn Austbygd for ca. 70 båter. Arbeidet omfatter masseflytting av totalt 25.000 m3 gravemasser i det nye havnebassenget, bygging av moloer og plastring av ca. 6.000 m2 molosider. I tillegg omfattet kontrakten […]