Kongsberg Tomteselskap – Felt KS – A6

Kongsberg Tomteselskap – Felt KS – A6 • Byggherre: Kongsberg Tomteselskap AS• Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As• Kontraktsum : 4,5 mill.• Ferdigstilles Oktober 2013 Komplette grunnarbeider for 10 hustomter på Gamlegrendåsen Nord i Kongsberg. Anlegget består av 300 meter komplette VA-grøfter, 150 meter vei, 500 m2 natursteinsmurer og samlet ca. 3000 m2 tomteopparbeidelse. Previous Next

Gaustatoppen Lodge – Hovedanlegg og grunnarbeider for leilighetsbygg

Gaustatoppen Lodge – Hovedanlegg og grunnarbeider for leilighetsbygg Gaustatoppen Lodge – 01.september 2010 • Byggherre: Gaustatoppen Lodge• Hovedentreprenør anlegg: Brødrene Alseth• Hovedentreprenør bygg: A til Å• Kontraktsum: 10 mill.• Ferdigstillelse: 2012 Grunnarbeid for 3 leilighetsbygg med til sammen 40 leiligheter på Gaustablikk. Inkl. framføring av hovedanlegg for veg- vann og avløp inkl. bygging av en […]

Mesta – Tinnsjovegtunnelene

Mesta – Tinnsjovegtunnelene • Byggherre: Statens Vegvesen• Hovedentreprenør: Mesta• Kontraktsum : 7 mill.• Ferdigstilles oktober 2011 Rehabilitering og frostsikring i tunnelene Jønjiljo og Prestura på Tinnsjøveien. Total lengde 2200 m. Vi utfører opplasting og utkjøring fra tunnelene. Bygging av 4 stk. havarilommer i dagen. Rehabilitering av overvanns- og kabelanlegg. Det skal bygges 2 nye portaler, […]

Statens Vegvesen – Maristigen Linje 1

Statens Vegvesen – Maristigen Linje 1 • Byggherre: Statens Vegvesen• Hovedentreprenør: Brødrene Alseth• Rassikringsentreprise• Kontraktsum: 10 mill.• Ca. 1000 m veg• Masseflytting 50.000 m3• Sprengning 10.000 m3• Asfalt 600 tonn• Sikring med nett 3000 m2• Fjellbolter 500 stk• Ferdigstilles september 2011 Fjellsprengning og fjellsikring i meget krevende terreng. Eksisterende veg timestenges med lysregulering. All trafikkavvikling […]