Historie

Brødrene Alseth ble etablert i 1949, med anskaffelse av en wire-gravemaskin av typen Nordest. Hovedbeskjeftigelsen i denne tiden var tomtegraving og VA-anlegg, og da for det meste i Oslo-området. Bildet til høyre viser grunnleggerene av bedriften Gunnulf (t.v) og Olav Alseth.

Brødrene Alseth inngikk i 1966 avtale med Statens skoger om uttak av masser i Mårvik Grustak. Dette masseuttaket er fremdeles i full drift og sammen med rettighetene til en større tunnelsteintipp i Vestfjordalen leverer vi knuste masser til alle formål i Tinn kommune.

Brødrene Alseth - historie

Den 01.01.1980 ble firmaet omgjort til aksjeselskapet Brødrene Alseth AS, som overtok alle aktiva i det tidligere personlige firmaet.

I 1981 etablerte vi produksjon av ferdigbetong i Mårvik Grustak, og i 1987 ble produksjonen flyttet til nytt anlegg på Rjukan.

I 1994 anskaffet firmaet prosjekteringsverktøyet Gemini Terreng. ”Telemarksløypa”, som er et utforanlegg fra Gaustatoppen og ned til Rjukan, var den første større prosjekteringsoppgaven. Etter dette har vi utført flere store totalprosjekter, bl.a. flere hyttefelt og veganlegg.

Brødrene Alseth AS har i dag 20 ansatte. Vi disponerer en allsidig og moderne maskinpark på 18 enheter.

Administrativt benytter vi moderne EDB-basert styringsverktøy til stikning, masseberegning, kalkulasjon og regnskap. Vi har også topp moderne totalstasjoner og lasere for å tilfredstille det stadig økende krav til kvalitet og nøyaktighet.