Litt om oss

Brødrene Alseth AS er en av de mest erfarne entreprenør bedrifter i distriktet. Vi kombinerer denne erfaringen med godt kvalifiserte ansatte og en moderne maskinpark. Det gjør oss i stand til å levere alle våre oppdrag med topp kvalitet, til avtalt tid og innenfor avtalt pris.

I Brødrene Alseth AS har vi en visjon:

Brødrene Alseth AS skal være en fleksibel og kvalitetsbevisst entrepenør med stor tilgjengelighet innenfor anleggssektoren i Østlandsområdet.

Litt om oss - Brødrene Alseth

Våre målsettinger er :

  • Vi vil arbeide for å etablere gode og trygge arbeidsforhold i vår virksomhet.
  • Vi skal la lavt sykefravær være en indikator på om HMS – arbeidet er godt.
  • Ta hensynet til sikkerheten i hverdagen for våre ansatte på alvor.
  • Etter beste evne å verne om det ytre miljø og hindre forurensning.
  • Levere ethvert oppdrag med en faglig tilfredstillende standard.
  • Gjennom moderne EDB-baserte styringsverktøy, ansatte med høy produktivitet samt en moderne maskinpark arbeider vi for å bli et av de mest seriøse og kvalitetsbevisste entreprenør-firmaene innenfor vårt fagområde.