Prosjekter

Hyttefelt H25

Hyttefelt H25 Byggherre: Gaustatoppen Invest AS Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As Kontraktsum : 17 mill. Ferdigstilles Oktober 2017 Komplette opparbeidelse av infrastruktur for hyttefelt. Dette innebærer

Les mer

BFK1 – Hyttefelt H25

BFK1 – Hyttefelt H25 Byggherre: Gaustatoppen Fjellhytter AS Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As Kontraktsum : 8 mill. Ferdigstilles Juni 2019 Komplette grunnarbeider for 12 hytter med

Les mer

EVA02 – Djupetjønn

EVA02 – Djupetjønn Byggherre: Tinn Kommune Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As Kontraktsum : 24 mill. Ferdigstilles November 2018 Etablering av ny råvannsledning på Gaustablikk. Jobben består

Les mer

Tomt 74 – Hyttefelt H21

Tomt 74 – Hyttefelt H21 Byggherre: Colombi Eiendom Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As Kontraktsum : ca. 6,0 mill Ferdigstilles September 2015 Komplette grunnarbeider for 18 hytter.

Les mer

Gunleiksgate, sanering VA

Gunleiksgate, sanering VA Byggherre: Tinn Kommune Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As Kontraktsum : 10,5 mill. Ferdigstilles Juni 2015 Sanering av ca. 600 meter hovedledning for vann

Les mer

GL – Gaustatoppen Lodge, Etappe 2

GL – Gaustatoppen Lodge, Etappe 2 Byggherre: Gaustatoppen Lodge og A til Å Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As Kontraktsum : 4,0 mill. Ferdigstilles Juni 2015 Opparbeidelse

Les mer

Tinfos – Middøla Kraftverk

Tinfos – Middøla Kraftverk Byggherre: Tinfos AS Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As Kontraktsum : 18,5 mill. Ferdigstilles Mai 2015 Betongarbeider for bygging av inntaksdam og kraftstasjon.

Les mer

Sjøtveit Båthavn

Sjøtveit Båthavn • Byggherre: Sjøtveit båthavn• Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As• Kontraktsum : 3 mill.• Ferdigstilles juni 2013 Prosjektering og bygging av småbåthavn i Tinn Austbygd

Les mer

Kongsberg Tomteselskap – Felt KS – A6

Kongsberg Tomteselskap – Felt KS – A6 • Byggherre: Kongsberg Tomteselskap AS• Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As• Kontraktsum : 4,5 mill.• Ferdigstilles Oktober 2013 Komplette grunnarbeider

Les mer

Mesta – Tinnsjovegtunnelene

Mesta – Tinnsjovegtunnelene • Byggherre: Statens Vegvesen• Hovedentreprenør: Mesta• Kontraktsum : 7 mill.• Ferdigstilles oktober 2011 Rehabilitering og frostsikring i tunnelene Jønjiljo og Prestura på

Les mer

Statens Vegvesen – Maristigen Linje 1

Statens Vegvesen – Maristigen Linje 1 • Byggherre: Statens Vegvesen• Hovedentreprenør: Brødrene Alseth• Rassikringsentreprise• Kontraktsum: 10 mill.• Ca. 1000 m veg• Masseflytting 50.000 m3• Sprengning

Les mer