Samferdselsanlegg - Brødrene Alseth
Samferdselsanlegg - Brødrene Alseth

Samferdselsanlegg

Vegbygging og masseflytting er, og har alltid vært, en av våre spesialiteter. Vi har mer eller mindre kontinuerlig bygd veger så lenge firmaet har eksistert. Her taler vi om alle typer veganlegg. Alt fra bygging av av skogsbilveger, fylkes- og riksveger til utførelse av motorveganlegg, er innenfor vårt satsingsområde.

I de senere år har vi utført noen vegentrepriser som totalprosjekter. Dvs. at vi har hatt ansvar for alt, fra planlegging og prosjektering, fram til utførelse av selve veganlegget.