Vassdrag - Brødrene Alseth
Vassdrag - Brødrene Alseth

Vassdrag

Kraftanlegg og sikring av vannveier er et stort arbeidsfelt hos oss. Plastring og fundamentering under vann er to av de fagområdene vi har tilegnet oss spesiell erfaring.

Vi har mer eller mindre kontinuerlig arbeid gående med plastring, sikring og vedlikehold langs elver og vassdrag.